کشوی گیره دار

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463573663.jpg

  قیمت فقط : 18000تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif

ویژگی ها
کشوی گیره دار
جنس: پلاستیک فشرده
قابل استفاده برای میوه،کتاب،موبایل و...

نصب راحت و آسان

 حداکثر استفاده از فضا

مرتب شدن یخچال میز و..

طراحی کاربردی

پیدا کردن راحت تر موارد مورد نیاز
http://www.30cd.biz/upload_pic/1463573662.jpg
http://www.30cd.biz/upload_pic/1463573661.jpg
http://www.30cd.biz/upload_pic/1463573660.jpg
قیمت فقط : 18000تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif